MODERN ZAMANLAR

MODERN ZAMANLAR – ALİ GÜNGÖR
Günümüz Cazı ve Emprovize Müzik, günümüzde Cazın gelişiminde yaratıcı projelerden örnekler ve bu projelerin Mimarlarını tanıtan, Modern Cazın geniş kitleler, özellikle genç kuşaklar tarafından tanınması ve sevilmesini günün sonunda dinlendirici bir program akışıyla sağlamak amacını güden bir saatlik müzik yolculuğu Ali Güngör’ ün Sunumuyla Perşembe 24.00 – Pazar 22.00’de dinleyici ile buluşuyor.